NAUCZYCIELE

Adam Pietraszek – przedmioty zawodowe
Agnieszka Filiczak – przedmioty zawodowe
Angelina Kovacevic – język angielski
Aneta Kędzierska – język niemiecki
Beata Gruszka – przedmioty zawodowe, język francuski
Elżbieta Albingier-Pindelska – język polski
Joanna Byrka – przedmioty zawodowe
Joanna Pucicka – matematyka
Kamil Braksator – matematyka
Kamil Matyja – język angielski
Karolina Kowalska-Żyłka – wiedza o kulturze, plastyka
Karolina Tomicka – historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
Krzysztof Wołkanowski – wychowanie fizyczne
Maciej Cynke-Widalis – matematyka
Małgorzata Dobrowolska – przedmioty ekonomiczne
Magdalena Gładysz – przedmioty zawodowe
Małgorzata Zbrożyna – chemia, biologia
Marcin Kołodziej – fizyka, przedmioty informatyczne
Marta Pucicka – geografia
Mateusz Jasiński – przedmioty zawodowe
Patryk Kleczkowski – język polski
Paulina Płaskonka – język angielski
Tadeusz Zdanowicz – edukacja dla bezpieczeństwa
Tomasz Hartman – przedmioty zawodowe
Zofia Adamczyk – język niemiecki

 

 

 


 PLIKI DLA NAUCZYCIELI

Dziennik lekcyjny - instrukcja

Sprawozdanie wychowawcy

Rozkład materiału - wzór

Wykaz ocen - wzór

Plan lekcji - II semestr (od 27.04.2020)

© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.