MATURA

 

Matura próbna z Operonem

19, 20, 21 listopada 2019

Kl. III TŻ/III TH – język polski, matematyka, język obcy

Kl. IV TH/IV TŻ – język polski, matematyka, język obcy

 

Instrukcja dla uczniów i nauczycieli

Plan lekcji

 


UWAGA  MATURZYŚCI

Klasy IV

Przypominamy, że termin składania deklaracji maturalnych dla maturzystów którzy ukończą szkołę w roku 2019-2020 (którzy pierwszy raz zdają egzamin) upływa  30 WRZEŚNIA 2019 r.(PONIEDZIAŁEK)

Poniżej link do deklaracji – zał. 1 a:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Proc220mat/Zal1a.docx

 

Uwaga absolwenci z lat ubiegłych – ze względów organizacyjnych prosimy o składanie deklaracji maturalnych do 31 grudnia 2019 roku 

Poniżej link do deklaracji – dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w  latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019. tzw. nowa matura – zał. 1 a:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Proc220mat/Zal1a.docx

Poniżej link do deklaracji – Deklaracja dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów. – tzw. stara matura zał. 1 d PO RAZ OSTATNI.

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Proc220mat/Zal1d.docx

UWAGA: Absolwenci technikówi techników uzupełniających dla dorosłych z lat 2006-2015 przystępują do matury w starej formule po raz ostatni. Absolwenciww. typów szkół, którzy w 2020 r. nie zdadzą egzaminu maturalnego w starej formule, będą zobowiązani w 2021 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w nowej formule wpełnym zakres

Jednocześnie przypominamy absolwentom o zasadach odpłatności za egzamin

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Infopl220abs.pdf

oraz organizacji egzaminów maturalnych:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Proc_EM_2020.pdf


© 2018 Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA. Wszystkie prawa zastrzeżone.